Witamy na stronie parafii

Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie.

Szczęść Boże!

 

Miłosierdzie Boże « WIERZE UFAM MIŁUJĘ

 

 

 

 


Dlaczego ojczyzna ogranicza człowieka? | Wiara w Boga

 

MSZE ŚWIĘTE

W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU

W niedzielę: 8.00 9.30 11.00 17.00

w poniedziałek, środę, piątek, sobotę: 18.00

we wtorek i czwartek: 8.00

           

 

15 Niedziela zwykła - 12 lipca 2020 r.

CZY PRZYNOSZĘ OBFITY PLON?


Pan Jezus, przemawiając do swoich słuchaczy, odwoływał się do zrozumiałych dla nich obrazów. Pomimo tego nie zawsze byli oni w stanie zrozumieć Jego naukę. Aby stać się żyzną glebą, nie wystarczy bowiem słyszeć, trzeba wysłuchać skierowane do nas słowa i wprowadzić je w czyn.
 Cóż może być bardziej zrozumiałego dla ludzi, w których świecie uprawa roli była czymś tak powszednim jak kromka chleba, niż opowieść o zasiewie i żniwach? Mimo to opowiedziana przez Jezusa przypowieść wymagała wyjaśnienia. Także i my go potrzebujemy, i to nie tylko dlatego, że bardzo często nie zajmujemy się już uprawą roli.
Często zdarza się nam szukać odpowiedzi na to, jakim rodzajem gleby jesteśmy. Czy bardziej jesteśmy drogą, ziemią skalistą, czy też może ziemią, która wymaga wyplewienia z niej bardzo wielu jeszcze chwastów. Choć pytanie takie nie jest bezzasadne, to wydaje mi się, że każdy z nas może zidentyfikować się z każdym z wymienionych przez Jezusa typów gleby. Najtrudniej jest nam odnaleźć w sobie ziemię żyzną. W jednej dziedzinie życia będziemy bowiem bardziej niestali niż w innej; nie zawsze potrafimy dochować wierności nie tylko Jezusowi, ale także swoim słowom. Choć dziś jesteśmy wierni, to musimy uważać, abyśmy tej wierności Jemu dochowali także i jutro. „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”, poucza nas św. Paweł (1Kor 10,12).
Być ziemią żyzną oznacza bowiem być świętym, a do świętości doprowadzić może nas jedynie On sam, o własnych siłach uświęcić się nie zdołamy. Prośmy Go dzisiaj o łaskę świętości.

o. Daniel W. Stabryła – benedyktyn

 

Niedziela Częstochowska

„Zjednoczyła nas wiara”: książka o znaczeniu parafii w życiu wiernych

Rozmowy o zjednoczeniu wiary z życiem codziennym, o znaczeniu parafii i Kościoła w życiu wiernych, a także o parafii jako wspólnocie wspólnot i wartości życia rodzinnego znajdą czytelnicy w książce pt. „Zjednoczyła nas wiara”.

2020-06-25 22:20

Redaktorem książki jest ks. prał. Stanisław Jasionek, wykładowca teologii moralnej oraz pedagogiki i proboszcz parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie. Publikacja ukazała się w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”. Prezentacja książki odbyła się wieczorem 25 czerwca w kościele Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie.

 
– Książka jest świadectwem wiary naszych parafian, którzy opowiadają o swoim życiu, wierze, rodzinie. Praca nad książką trwała dwa lata. Wywiady zawarte w tej publikacji pokazują, że życie nie jest grą na niby, ale jest ono zadaniem, które każdy z nas musi wypełnić – powiedział w rozmowie z Niedzielą ks. prał. Stanisław Jasionek.

– Ta publikacja pokazuje różne wymiary wiary. Ukazuje także bardzo konkretnie soborową wizję parafii jako wspólnotę wspólnot. Wszyscy rozmówcy są z naszej parafii – kontynuował ks. Jasionek.

Zdaniem ks. Jasionka „publikacja może posłużyć również do badań socjologicznych oraz z zakresu teologii pastoralnej, odnośnie tego jak dzisiaj parafianie rozumieją swoją obecność i zaangażowanie w życie parafii”.

– Wiara jest łaską, ale potrzebuje wcielenia, kształtu. Historia naszego życia jest historią zbawienia. Ważne jest, żeby człowiek umiał tę historię czytać – mówił w trakcie prezentacji książki ks. prał. Marian Duda.

– Wiara osobista odnajduje się w wierze wspólnotowej. Publikacja zawiera ślady wiary, które trzeba przekazać następnym pokoleniom – dodał ks. Duda.

Natomiast ks. Daniel Bunia, który zrobił m.in. projekt okładki do książki podkreślił,że „publikacja jest wkładem w rozwój wiary. Człowiek, który żyje wiara wydaje owoce wiary” – To dlatego okładka jest zilustrowaniem fragmentu Ewangelii o winnym krzewie – dodał ks. Bunia.

– W czasach kiedy walczy się z Kościołem i słabnie wiara ta książka jest świadectwem tego, że można żyć każdego dnia wiarą. Wiara zjednoczyła tych, którzy pytali i tych, którzy zechcieli na pytania odpowiedzieć – podkreśliła Irena Karpeta.

Zdaniem bp. Antoniego Długosza ta książka „pozwala nam dowiedzieć się jak parafianie starają się zrealizować swoje życie w łączności z wiarą, słowem Bożym i sakramentami”. – Wierni, którzy dzielą się swoim świadectwem pokazują również odpowiedzialność za parafię – podkreślił bp Długosz, który podczas prezentacji książki zaśpiewał m.in. piosenkę o wierze.

Książka zawiera 49 wywiadów z kapłanami, lekarzami, ludźmi nauki, profesorami akademickimi, ludźmi kultury, nauczycielami, osobami zaangażowanymi w życie parafii. W rozmowach wzięło udział 57 osób. Publikacja powstała w latach 2018-2020. Wywiady do książki przeprowadzili: ks. prał. Stanisław Jasionek, Irena Karpeta i Mieczysława Dąbrowska.

Parafia p.w. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna Pierwszych Męczenników Polski została erygowana 5 maja 1990 r. przez bp. Stanisława Nowaka. Pierwszym proboszczem parafii i budowniczym świątyni w latach 1990-2014 był ks. Andrzej Filipecki.


 

Communio

 

Przyzywam Cię duszy tęsknotą,

oczekuję z miłością, nadzieją,

usta niegodne otwieram,

byś w nie złożył Twe Ciało i Krew Twoją.

 

Kobiecie dręczonej krwotokiem

wystarczyło tylko dotknąć Twej szaty,

ślepiec, któremu otworzyłeś oczy

uwierzył, że wzrokiem go obdarzysz.

 

Dziś w cudzie przeistoczonego chleba

w każdym okruszku dajesz się nam Cały –

z pokorą i wiarą przyjmować Cię trzeba,

byś nie upadł i zdeptany nie był.

 

Spokój i stałość wiary niech mam

świadomość, że idę dobrą drogą –

Twoje Przenajświętsze Ciało i Krew

Panie, karmią nas i …leczą.

 

Zjednoczenia, Komunii z Tobą pragnę,

wierzę i wyznaję całą mocą mej skruchy –

gdzie obecne Ciało i Krew Twoje, Panie

nie panują choroby, wirusy.

 

Zechciej wstąpić do duszy ubogiej

łaską Twoją mnie przemieniaj,

niech za św. Pawłem zawołam:

„nie ja żyję, żyje we mnie mój Pan”!

A Ty powiesz: „wiara twoja cię uzdrowiła”.

 

 

Arka moja i Kotwica

 

Twoje serce jest moją arką

Matko Niepokalana Maryjo,

gdy odmęty w krąg i burze wyją

w niej z ufnością się ukryję.

 

Twoje serce jest kotwicą

zatopioną w mocy Boga

pragnę biedną moją duszę

w Tobie mocno zacumować.

 

Tyś nadzieją mego Araratu

doń płynę, na nim osiąść pragnę,

górą Synaj jesteś, stopniami Dekalogu,

po których wspinam się nieustannie.

 

Ty jesteś Ewangelia Życia,

Brama Niebios na oścież otwarta,

z Tobą płynę, w Tobie się zakotwiczam

Przeczysta Dziewico – Ty starłaś głowę czarta.

 

Ty Jesteś Jutrzenką świata –

poprowadź mnie do Jezusa,

Tyś Arką i Kotwicą

z Tobą pragnę żeglować!

                          Irena Karpeta

 

 

Konto naszej parafii:

Bank Pekao S.A.      69 1240 1213 1111 0010 9797 8865

               


    


 

 

Kontakt

tel. 34 322-71-10

e-mail: stjasionek@op.pl

Godziny Mszy świętych

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00
Sobota - Msza św. niedzielna: 18.00 poprzedzona nieszporami: 17.40
Dni powszednie: 8.00, 18.00

Adres

ul. Obrońców Westerplatte 37
42-200   CZĘSTOCHOWA

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku

od godz. 16,30 do 17,30

w soboty i dni świąteczne 

kancelaria nieczynna

telefon: 34 322-71-10

 

 

Spowiedź św.

Spowiadamy przed każdą Mszą św. oraz gdy istnieje taka potrzeba w jej trakcie. W pierwsze piątki miesiąca spowiedź św. odbywa się w godz. od 17.00 do 18.30. Zapraszamy!