Historia parafii

Rys historyczny: Parafię erygował biskup Stanisław Nowak 05.05.1990 r. wydzielając jej teren z parafii św. Wojciecha oraz w niewielkiej części z parafii Nawiedzenia NMP. Do celów kultowych służyła początkowo nowej wspólnocie tymczasowa kaplica wystawiona staraniem pierwszego proboszcza i organizatora życia parafialnego ks. Andrzeja Filipeckiego. Od wiosny 1991 r. ruszyły prace budowlane kościoła i kompleksu mieszkalno-duszpasterskiego według projektu arch. Włodzimierza Domagały. Poświęceń: kamienia węgielnego (24.04.1993 r.), a następnie całego obiektu (24.12.1993) dokonał czwarty biskup częstochowski dr Stanisław Nowak. On też 13.11.1998 r. uroczyście poświęcił (konsekrował) nowozbudowany kościół, który obecnie jest już w pełni wyposażony. Sakralny charakter otoczenia podkreśla wystawiony przed świątynią krzyż, a obok postacie: św. Benedykta, św. Mateusza, św. Jana, św. Izaaka i św. Krystyna oraz figura Matki Bożej Niepokalanej. Do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w kościele po 2000 r. należą, m.in.: pomalowanie wnętrza kościoła i dachu oraz remont organów piszczałkowych. Na początku lipca 2014 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Nowym proboszczem został w miejsce ks. Andrzeja Filipeckiego - ks. Stanisław Jasionek.