Aktualności

 

Wyśpiewać koleje życia

Beata Stypułkowska

 

          Wielu z nas zna bp. Antoniego Długosza z jego publikacji książkowych, homilii i katechez dla dzieci, programów telewizyjnych czy wykładów akademickich, ale pewnie nie wszyscy słyszeli o jego zaangażowaniu w muzykę i śpiew. A on z upodobaniem śpiewa, miał nawet kilkadziesiąt koncertów. Do tej pory wydał także 15 płyt ze śpiewanymi przez siebie piosenkami.

          Z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa Biskup Antoni wydał płytę: „Na ścieżkach czasu. W 50. rocznicę kapłaństwa o swoim życiu śpiewa biskup Antoni Długosz”. Jest to niezwykły krążek, ponieważ oprócz piosenek są na nim umieszczone wypowiedzi przyjaciół Księdza Biskupa, zapowiadające kolejną piosenkę. Słowo wprowadzające wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

          Następnie wypowiada się brat Księdza Biskupa – pan Jan Długosz, koledzy kursowi – Ks. Prałat dr Stanisław Gębka oraz Ks. Józef Ośródka, młody kapłan – Ks. Daniel Bunia, ludzie, z którymi Biskup Antoni blisko współpracował – pan Kazimierz Jarzębski, pan Tomasz Łękawa, lekarz pan dr Marek Sternalski, siostry zakonne – s. Krystyna Kostaś (albertynka) i sekretarka Księdza Biskupa, s. Agnieszka Szuta (nazaretanka), kuzynka – pani dr Anna Jędrzejewska oraz wieloletni bliski przyjaciel – Ks. dr Stanisław Jasionek. Na koniec wypowiada się sam Jubilat. Do wszystkich piosenek zamieszczonych na tej płycie, ukazującej bieg życia Księdza Biskupa, słowa napisał Ks. dr Stanisław Jasionek. Do większości piosenek muzykę skomponował pan Tomasz Łękawa – wieloletni organista parafii częstochowskich.

            W piosenkach Ksiądz Biskup mówi o Częstochowie, wspomina rodzinny dom, drogę do kapłaństwa, posługę duszpastersko-dydaktyczną, święcenia biskupie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, posługę biskupią wśród dzieci, osób cierpiących i biednych, mówi o przyjaźni z Jezusem i swojej wierze, odwołuje się do hasła biskupiego śpiewając „służyć z radością”, a wszystko kończy słowami „Alleluja”. Na końcu płyty umieszczony jest bonus: piosenki ulubione przez Księdza Biskupa: „San Damiano”, „Historia miłości”, „Patriotyzm”, „Europo, nie możesz żyć bez Boga” oraz „Miłość, która wiecznie trwa”.

            Najwymowniejszą piosenką w kontekście 50-lecia święceń kapłańskich jest z pewnością piosenka „Kapłanem być”. Biskup Antoni śpiewa w niej:

„Kapłaństwa trzeba się uczyć,

być może i lat pięćdziesiąt.

Pieśń nową w sercu wciąż nucić,

być lekiem ziemi poniekąd.

Kapłaństwo trzeba ukochać,

sercem złożonym w ofierze.

Służyć i tym, których życie

poniosło w grzechu rubieże”.

              Ks. dr Stanisław Jasionek wnikliwie słowami piosenek przedstawił najważniejsze obszary działalności Księdza Biskupa nie pomijając duchowych, osobistych przeżyć wynikających z kontaktu z Jezusem Chrystusem, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).

              Omawiana płyta nie jest jedyną pozycją grupy przyjaciół. Ks. dr Stanisław Jasionek w sumie napisał słowa do 72 piosenek, które śpiewa Biskup Antoni Długosz. Pan Tomasz Łękawa napisał muzykę do większości tych utworów i zajmuje się aranżacją muzyczną, keyboardem i realizacją płyt. Pan Jacek Otręba odpowiedzialny jest za mix i produkcję, a w jego studiu dokonuje się nagrań piosenek. Ks. Daniel Bunia jest autorem 5 projektów okładek do płyt.

              Ks. Biskup Antoni przygotowuje obecnie nową płytę z dziewięcioma premierowymi piosenkami, którą nazwie swoim biskupim zawołaniem „Służyć”. Ukaże się ona prawdopodobnie pod koniec czerwca tego roku. Biskup Antoni uważa bowiem, że Nowa Ewangelizacja domaga się od duchownych nowych form przekazu treści religijnych, dlatego pragnie, także poprzez piosenkę zamieszczoną na nośniku jakim jest płyta, dotrzeć do tych, do których Słowo Boże głoszone w świątyni z różnych przyczyn nie dociera.

 

Idźmy franciszkowym śladem

 

Agnieszka Lechowska-Łękawa

Ukazała się nowa płyta bp. Antoniego Długosza z Częstochowy, pod wymownym tytułem „Franciszkowym śladem”. Ksiądz Biskup oraz twórcy płyty poświęcają ją Ojcu Świętemu Franciszkowi. Sztandarową piosenką krążka jest tango „San Damiano”, odnoszące się do św. Franciszka, który patrząc na krzyż, miał widzenie Chrystusa mówiącego mu, aby odbudował kościół. Kontekst tego powołania był niewątpliwie szeroki, a św. Franciszek przez swe upodobnienie się do ubogiego Chrystusa stał się filarem odnowy Kościoła. Tekst piosenki odwołuje się także do papieża Franciszka „trzymającego filar Kościoła”, który stał się współczesnym odnowicielem wiary.

Na pomysł zaśpiewania tanga dla Papieża wpadł bp Długosz zaraz po wyborze Franciszka na Stolicę św. Piotra. Ksiądz Biskup, podobnie jak papież Franciszek, upodobał sobie tango jako formę muzyczną. W czasie swego pobytu w Buenos Aires, co miało miejsce dwa lata temu na zaproszenie misjonarek - Sióstr Albertynek, Biskup Antoni widział tańczących na ulicach Argentyńczyków, którzy w wykonywanym tangu wyrażali swoje uczucia optymizmu i radości życia, pomimo przeżywanego ubóstwa oraz innych trudności życiowych.

Wszystkie piosenki na tej płycie są w jakimś sensie nawiązaniem do przesłania św. Franciszka i jego naśladowcy - Ojca Świętego. Podprowadzają słuchaczy do zrozumienia sensu życia, oddania się Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość oraz radosną służbę człowiekowi. Prawdziwego szczęścia, jakiego pragnie człowiek, nie dają dobra ziemskie, lecz dają je skarby, które człowiek wydobywa z głębin swego serca.

Kolekcja składa się z 16 piosenek. Wśród nich są utwory premierowe oraz wcześniej wykonywane przez Księdza Biskupa, jednak mało znane, a przede wszystkim szczególnie lubiane przez wykonawcę tango, którego słowa analizują treść jego biskupiego hasła, zamieszczonego w herbie: „Servire” - Służyć. Bp Długosz powiedział kiedyś o sobie, że chce służyć z radością! Jest wierny temu postanowieniu.

Teksty do wszystkich piosenek na płycie napisał ks. dr Stanisław Jasionek. Warto zauważyć, że bp Długosz nagrał już na swych płytach 53 piosenki z tekstami ks. Jasionka. Muzykę do większości piosenek zamieszczonych na płycie skomponował Tomasz Łękawa, współpracujący z Księdzem Biskupem przy wszystkich projektach muzycznych. Przy aranżacji z kompozytorem współpracował Jacek Otręba, który również dokonał nagrania całości. Okładkę do nowej płyty, podobnie jak do trzech poprzednich, zaprojektował ks. Daniel Bunia.

San Damiano

O, Franciszku - Biedaczyno,
Asyż Twoją chwałę głosi,
a kościółek San Damiano
pieśń do Boga każe wznosić.

O, Franciszku - Biedaczyno,
co pokorą świat zadziwiasz,
ucz nas wszystkich, jak się winno
z serca skarby wydobywać.

Ref.
San Damiano, San Damiano,
cudu z tobą dokonano.
Wielkich Świętych światu dałeś,
wiarę w Miłość ukazałeś.

O, Franciszku - Biedaczyno,
z siostrą Biedą ślub zawarłeś,
by pokazać życiem, czynem,
że bogactwo nic niewarte.

O, Franciszku - Biedaczyno,
co Kościoła trzymasz filar,
pomóż znaleźć tym, co giną,
chrześcijański życia wymiar.

Tekst: Ks. Stanisław Jasionek
Muzyka: Tomasz Łękawa

„Franciszkowym śladem. Biskup Antoni Długosz Ojcu Świętemu Franciszkowi w hołdzie”, Częstochowa 2013. Płytę można nabyć u s. Agnieszki Szuty CSFN w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Aleja NMP 54, tel. 516-46-71-51; siostraagnieszka@kuriaczestochowa.pl.

 

Notka o kompozytorze, naszym Organiście:

Mgr TOMASZ ŁĘKAWA - częstochowianin, urodz. w 1965 roku, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1983 roku jest organistą, pracującym kolejno w częstochowskich parafiach: św. Maksymiliana (1983-1994), Nawiedzenia NMP (1995-1999), św. Teresy od Dzieciątka Jezus (2000-2007), św. Floriana (2007-2014), św. Pierwszych Męczenników Polski (od roku 2014). Swoją wiedzę muzyczną przekazywał w latach 1992-2002 studentom Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Częstochowie. Napisał melodię do hymnu studentów Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Skomponował ok. 80 piosenek dla dzieci, zamieszczonych w śpiewniku katechetycznym dla klas 0-III „Przyjmij moją miłość Panie Jezu” (1997) i na płycie wydanej dwukrotnie „Dary Miłości. Piosenki do Mszy św. dla dzieci” (2009, 2011). Dokonał aranżacji piosenek dla dzieci, znajdujących się na płycie „Chrześcijanin tańczy biskup Długosz śpiewa” (2008). Nadto, jest kompozytorem i aranżerem 60 piosenek wykonywanych przez biskupa Antoniego Długosza, a zamieszczonych na krążkach: „Siewca radości” (2011), „Opowiem ci o Jezusie” (2012), „Jestem. Kocham. Trwam” (2012), „Franciszkowym śladem” (2013), "Na ścieżkach czasu" (2014). Koncertował z biskupem Antonim w Chicago. Współpracował przez kilka lat (1992-1996) z katolickim radiem „Fiat” i kilkanaście miesięcy (2006) z redakcją Telewizji Polskiej „Ziarno”.

W uznaniu swych muzycznych zasług, został uhonorowany w 25-lecie działalności artystycznej – listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Częstochowy – dr. Tadeusza Wrony.

Nie znaleziono wyników.